Generalforsamling i Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn

mandag den 19. februar 2024 kl. 19.00

Dommerkontoret, Kongevejen 10, Ringkøbing.


Dagsorden og referat:


1: Valg af dirigent

Steen Løvbjerg blev foreslået og accepteret. Starter med at konstatere at Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.


2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/formanden Bent Kongshøj

Hele beretningen kan ses ved at klikke på nedenstående link!


3: Fremlæggelse af foreningens regnskab i det forløbne år (2023) v/kassereren Gert Pilgaard Christensen

Regnskabet blev gennemgået og godkendt


4: Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer:

Formand Bent Kongshøj (på valg 2024 - genopstiller) valgt
Kasserer Gert Pilgaard Christensen (på valg 2024 – genopstiller IKKE)

Istedet blev Poul Nystrup Christensen foreslået og valgt.
Næstformand Lene Pedersen (på valg 2025)
Sekretær og IT-ansvarlig Britta Junge (på valg 2025)
Jens Ole Steen (på valg 2025)
Suppleanter: Er på valg hvert år:
Birgitte Visholm Søe (genopstiller) valgt
Jens Olufsen (genopstiller IKKE)

Gert Pilgaard Christensen foreslået og valgt
Revisorer: Er på valg hvert år
Kirsten Holck Pape (genopstiller) valgt
Tonny Faurby (genopstiller) valgt


5: Indkomne forslag fra bestyrelsen - ingen


6: Indkomne forslag fra medlemmerne (Skal være formanden i hænde senest søndag 11.2.24) - ingen


7: Fastsættelse af kontingenter for 2024 - ingen ændringer!


8: Eventuelt 

Bemærket og drøftet:

I år har vi 78 medlemmer!

Medlemmernes købelyst er faldet, det rammer foreningens økonomi! Husk 10% rabat ved kunstkøb.

Ringkøbing galleriby - have flyers inde i gallerierne. 

Mere synlighed også for turisterne - ifbm ferniseringerne

FB: os i Ringkøbing!

Rykke kommunen for at få lavet et skilt ved Rådhuset.

Årlige kort med oversigt af udstillinger

Ugeavisen opdateres hver dag der er udstillinger…

Influencer på kommunen!

Udfordring med apriludstilling pga håndværkere i Rådhushallen - kirkehuset- Brogården!!!

Dommerkontoret til 25. april 2024 foredrag! 50,- 


Pause med en lille forfriskning. Udlodning af erhvervede værker.Referent Britta Junge

___________________________________________________________