Invitation til Bjørn Søndergaard:
”Steder”
Vestjyllands Kunstpavillon
Videbæk, 20. maj – 25. juni 2023.
Gratis adgang til ferniseringen 20. 5.2023 kl. 14-16.

Ved denne udstilling fra Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn har vi den glæde at kunne præsentere den spændende og alsidige kunstner, Bjørn Søndergaard fra Vorupør, en verdensmand med fødderne godt plantet i det lokale sand.

At læse Bjørn Søndergaards CV er lige ved at tage vejret fra én. Arbejdsområderne dækker stort set alle genrer indenfor den bildende kunst. Og geografisk har han udstillet eller studeret i en lille snes forskellige lande, altid med sit allervigtigste arbejdsredskab ved hånden: Skitsebogen. Med akvareller hentes farver og proportioner, indtrykkene fra den lokale natur og kultur hjem til Vorupør. Først i sit atellier og det rolige tempo fra strandture og trygheden i det kendte får kunsten sin endelige form på lærredet med pensler og farver. En udlandsrejse har hver gang givet en ny farvesætning og tilføjet nuancer i stregen.


Bjørn Søndergaard beskriver selv sin tilgang til sine kunstværker som musisk: Den regelmæssige inspiration fra havet, følelsen i hænderne af ting og sager fra stranden, som indgår i hans assemblager. Det musiske er også det minutiøse arbejde med pensler og farver og ikke mindst mødet med publikum ved de utallige udstillinger i ind- og udland. Det er kunstnerens procentfordeling mellem talent og hårdt arbejde i livslang læring og inspiration, og arbejdsmetoden beskriver han som at sanse, samle og ordne. Det gælder i hans egne værker, men også i samarbejde og gensidig inspiration med andre kunstnere og kulturpersonligheder, især i de to lokalt forankrede bevægelser: Kunstnersammenslutningen Sæhrimmer og Verdensuniversitetet.

Udsmykningsopgaverne har været talrige og omfangsrige, både i private og offentlige bygninger, hvor især hans seneste store opgave har været den kunstneriske udsmykning og farvesætning ved restaureringen af Vorupør Kirke, også med egne værker i prædikestolens felter. Med denne kirkeudsmykning, med sin daglige inspiration i den altid skiftende natur, og med bevægelserne Sæhrimmer og Verdensuniversitetet får Vestjyllands Kunstpavillon et pust fra det lokale, det globale og det kosmiske.

I Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn glæder vi os til at præsentere Bjørn Søndergaards udstilling ”Steder” og hans værker ved ferniseringen i Vestjyllands Kunstpavillon, Videbæk.

Det er lørdag den 20. maj 2023 kl. 14 – 16, og der er gratis adgang for alle samt en lille forfriskning og musik ved pianisten Anne-Marie Hjelm.

NB! Kontingentet februar 2023 - februar 2024 er 200,- kr.


Bedes betalt på konto 76700006159110 med navn NB!

_____________________________________

Nyhedsbrev marts 2023 Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn v/Bent Kongshøj


!!! Husk KONTINGENT FOR 2023 !!!
Prisen er 200,- kr. (Foreninger 300,- kr/unge 100,- kr.) som betales til medlemskontoen
reg. 7670 konto 6159110 inden 1. april 2023. Husk tydeligt navn !!!

*************************************************

!!! Invitation!!!
Ferniseringpå Anne Marie Johansens udstilling ”TRÆKFUGLE” i Rådhushallen Ringkøbing

lørdag den 1. april 2023 kl. 14-15.30.
Kunstforeningen byder på en forfriskning.


Rådhushallen vil blive fyldt med Anne Marie Johansens spændende malerier og tryk samt skulpturer. Hendes streg er sprudlende, varm og fabulerende med både naturalistiske og abstrakte elementer i heldækkende lag-på-lag farver. Hendes skulpturer, ofte af genbrugsmaterialer, bemaler hun med motiver hentet ud af billederne, så de to genrer taler sammen og i opstillingen giver tredimentionel virkning til det flade maleri.

Kunsthistorikeren Anne Lie Stokbro (se A.M. Johansens hjemmeside) beskriver det sådan:
“.. I lag på lag af fed farve, malerisk stof og billedtegn fortælles uendelige historier om drøm, længsel, livsglæde og forundring – de drivkræfter, som til alle tider har næret den opdagelsesrejsende kunstner. Der kan stikke noget af en romantiker bag, når sådanne eksistentielletemaer tages ind i kunsten og i Anne Marie Johansens tilfælde fornemmes da også en dagdrømmers fabulering over andre verdener end den hverdagslige.. Anne Marie Johansen skaber fantasifulde universer, hvor eventyrets klare irrationalitet gør alting muligt i et svævende, luftigt kosmos..”
Med titlen ”TRÆKFUGLE” bliver vi inviteret med på fuglenes lange og gentagne flugt gennem himmelhvælv og jordiske formationer, og man fornemmer, at kunstneren gerne vil trække sit publikum ind i et evighedens univers, symboliseret gennem naturens og trækfuglenes årlige pulsslag.
Anne Marie Johansen er ofte blevet tilbudt udsmykningsopgaver i kirker og har bl.a. illustreret moderne salmer, og i motiv- og symbolvalg ligger ofte et ønske om fordybelse.
Kunstforeningen ser frem til at møde denne spændende kunstner, og udstillingen ”TRÆKFUGLE” kan ses i Rådhushallen Ringkøbing fra 1. – 29. april 2023.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Nyhedsbrev november 2022 - Dobbelt Invitation

Nyhedsbrev fra Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn med Dobbelt Invitation til

1.

Efterårets Kunstudflugt lørdag den 12.11.22, der i år går til Silkeborg med særudstillinger på Jornmuseet og Kunstcentret Silkeborg Bad. Husk tilmelding senest 30.10!! Se meget mere nedenfor !!

samt

2.

Invitation til novemberudstillingen i Rådhushallen Ringkøbing:

Kunstudstillingen "Mit subjektive jeg" med Pia Buchholtz’ malerier. Udstilling i Rådhushallen Ringkøbing 5. - 28. november 2022. Mød kunstneren ved ferniseringen lørdag d. 5. november kl. 14-15.30.

Med Pia Buchholtz ved hånden bliver vi ført igennem mange inspirerende verdener, hvor hendes sikre farvesans og eksperimenterende streg præsenterer os for naturlyrik og mennesker i interaktion både med naturen, med byen og dens strukturelle elementer, med sine medmennesker og med sin selvopfattelse. Med titlen ”Mit subjektive jeg” får vi fornemmelse både for mange af Pia Buchholtz’ motivvalg og tankerne bag, men også for hendes malemåde, der er naturalistisk, men med klar subjektivitet i vinkler, former og beskæringer. Der er inspiration til tolkning af vores egen virkelighed gennem hvert af hendes værker.

Vi står over for en erfaren kunstmaler og grafiker, som har været efterspurgt både til de store censurerede udstillinger på Charlottenborgs Forårsudstillinger og Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie i enårrække især i 90-erne og på en række kendte gallerier. Men også store udsmykningsopgaver har pia Buchholtz stået for, senest Den Danske Banks hovedsæde i Århus samt gangarealerne på Viby Stadion.

Glæd jer til at møde kunstneren Pia Buchholtz ved ferniseringen i Rådhushallen Ringkøbing lørdag den 5. november 2022 kl. 14-15.30, hvor Kunstforeningen byder på en forfriskning.

Invitation:

Kunstforeningen For Ringkøbing og Omegn Efterårstur 2022 – lørdag den 12.11.22 Museum Jorn og Kunstcentret Silkeborg Bad.

På Museum Jorn skal vi med på rundvisning med fokus på Eks skolen:

Den Eksperimenterende Kunstskole blev oprettet af kunstneren Poul Gernes og kunsthistorikeren Troels Andersen i 1961 i København som alternativ til Det Kongelige Danske Kunstakademi. Med udgangspunkt i elevernes og undervisernes revolutionære arbejdsfællesskab udviklede den såkaldte Eks-skole sig til den vigtigste danske kunstnergruppe i 1960’erne. Skolen havde stor indflydelse på den danske 60’er-avantgarde, der både eksperimenterede med maleri, grafik og skulptur og gjorde sig bemærket i offentligheden med happenings, film, publikationer og installationskunst.

Op gennem 1960’erne fungerede skolen som inspirationscentrifuge for de unge kunstnere, og popkunst, happenings, minimalisme og eksperimentalfilm var en del af det repertoire, der blev arbejdet med.

Kom på nært hold og dan dig et billede af, hvad der rent faktisk blev skabt, og hvad der blev prøvet kræfter med, på den berømte skole i 60’erne.

Udstillingen viser nogle af de mest markante værker fra Eks-skolens aktive periode (1961-1969) i kombination med senere værker af  repræsentanter for skolen, bl.a. Per KirkebyPeter Louis-JensenRichard WintherBjørn NørgaardPoul GernesRoger Martyn PringLene Adler Petersen og John 

***FROKOST!***

På Silkeborg Bad får vi en rundvisning med fokus på udstillingen Rejsespor med kunstnerne Helle Baslund og Jens Bohr.

Rejsespor handler om de konkrete værker fra rejserne og rejsen som et kunstnerisk og mentalt spor. Helle Baslund (f. 1955) og Jens Bohr (f. 1952): Traditionen fra Johannes Larsen og de øvrige fynbomalere med interessen for naturen, landskaberne og den lokale forankring. Men også rejseaktiviteter spiller - i lighed med flere af de ældre fynske kunstnere og utallige andre kunstnere i det hele taget - en central rolle for de to nutidskunstnere og deres motiv-verdener. Dette handler udstillingen om.
Det centrale omdrejningspunkt for denne udstilling er Rom og Italien, som de har oplevet det og bearbejdet det som rejsende kunstnere (stipendiater på Det Danske Institut i Rom) gennem de allerseneste år. Hver gang også med ophold og rejse til andre mere landlige steder i Italien. Udstillingen omfatter tillige værker, skabt på og efter rejser til blandt andet Nordnorge, Irland og Kina.  

Alt det praktiske om udflugten:

Pris: kr. 495,- Tilmelding senest den 30. oktober til Lene Pedersen på 24 48 21 42 eller mail lene.p.1950@gmail.com

Afgang fra Museumspladsen lørdag 12. november 2022  kl. 8.30 med hjemkomst kl. ca. 17.00

I prisen er inkluderet:

Bustransport
Entre og rundvisning på  Museum Jorn og Kunstcentret Silkeborg Bad

Forplejning: Rundstykke i bussen, samt kaffe/te + avec, med mulighed for at købe ombord: vand, øl, eller et glas vin, enhedspris 10 kr.
Let frokost i caféen på Silkeborg Bad.
Kaffe og kage på hjemturen.

Betaling 495,- kr ved tilmelding via Mobile Pay nr. 583971 eller på konto 7670-6159102.
Husk at skrive tydeligt navn ved betaling!

Vi glæder os til at være sammen på efterårsudflugten!

På vegne af bestyrelsen Lene Pedersen og Birgitte Søe

Eks skolen

Silkeborg Bad

Silkeborg Bad

Nyhedsbrev oktober 2022

Nyhedsbrev fra Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn v/ Bent Kongshøj

Invitation til fernisering.

Lørdag d. 1. oktober 2022 kl. 14-15.30 får vi besøg af grafikeren Hanne Marie Winkel.

Med titlen INDTRYK og (UD)TRYK bliver vi inviteret med på en fuldstændig fascinerende rejse med grafik gennem 20 år. Med en klar streg, et væld af detaljer og en humoristisk leg med figurerne i balanceret komposition får vi præsenteret det ene univers efter det andet. Alene udstillingsplakaten suger os til en boulevard i Paris med den klassiske bladkiosk som dominerende centrum. Et væld af små humoristiske hints til la vie parisienne omkranser kiosken: Manden med sin baguette under armen,mens hans hund bærer avisen, kvinden med bæreposen fra den dyreste butik, La Fayette, skønt hun selv er i ret lurvet tøj. Genialt får Hanne Marie Winkel fremhævet den klassiske cadeau til andre kunstnere : kunstværker i kunstværket, ved at lade en række plakater på kiosken skinne i strålende farver, mens alt andet står i sort hvid streg. Tidløst i sin udformning men moderne i sin idérigdom. Man ser tydeligt kærligheden til Frankrig, hvor hun har boet og arbejdet i adskillige perioder, da hun blev gift med en franskmand

Detaljerigdommen og fantasien kommer også i spil i mange eventyrverdener, bl.a. årets H.C.Andersen plakat, som vandt konkurrencen i Odense 2014. Prøv selv at finde de 13 eventyr, som ses snoet ind mellem planter og dyr i plakaten herover:

Hanne Marie Winkel forløser sine fantasier, sin humor og sit kunstneriske talent gennem dén forfinede grafiske teknik, hun har lært sig gennem årene. Sideløbende med sin lærergerning gennem 39 år, har hun uddannet sig som grafiker både på Holbæk Kunsthøjskole, Grafisk Værksted Havarthigården i Gl. Holte og på Torben Bo Halbirks internationale grafiske værksted i Paris. Hun arbejder både med litografi og radering i metalplade, og blander ofte forskellige teknikker i sine billeder.

Nyhedsbrev jul 2022

Nyhedsbrev juli 2022 fra Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn v/Bent Kongshøj.

 ! INVITATION ! -  

ANNE METTE HARKES UDSTILLER: ”Hverdags Psykoser Naturligvis”

FERNISERING:  Mød Anne Mette Harkes 6. AUGUST 2022 KL 14-15.30 i Rådhushallen Ringkøbing, hvor kunstforeningen er vært ved en lille forfriskning!

Vi bliver på plakaten mødt af et menneske som mest får mig til at mindes Georg Gearløs, der altid tog tænkehatten, dvs en fuglerede med en levende fugl, på hovedet for at løse svære problemer. På samme måde har kunstneren, - for hende er det vel? – taget en hel trækrone på hovedet, for i denne symbiose mellem menneske og natur at hente kræfter og idéer til hjerne og krop. Med Anne Mette Harkes’ titel på udstillingen ’Hverdags Psykoser Naturligvis’ bliver tænkehatten og naturen dén terapeut, som vi alle har brug for i hverdagen.

Anne Mette Harkes er selv bosat ved Tarm midt i denne natur med marker, skov og hede, som i sin stadige skiften er hendes inspiration. At arbejde med denne natur via kunsten er givende og mentalt udviklende. Dét at trænge dybere ind i naturelementerne og deres farver har gennem tiden givet Anne Mette Harkes en dyb forståelse for de tekniske muligheder, hun som maler har til rådighed, og hun behersker det naturalistiske udtryk. Men hendes ønske om at udnytte naturen bevidsthedsudvidende tvinger hende nærmest til at vælge surrealistiske virkemidler, men med masser af humor og boblende livsglæde, selvom ordet ’psykoser’ er med i udstillingens titel.

Med beskæringer, optisk vinkling og forskellige symbolske elementer får Anne Mette Harkes beskueren lokket med ind under tænkehatten og påvirker hele vores sanseapparat. Man keder sig aldrig i selkab med hendes billeder. De er tankevækkende, måske provokerende, men altid optimistiske. Et valg som måske skyldes påvirkningen fra hendes lærer og supervisor, billedkunstneren Palle John Nielsen.

Vi ser frem til at møde den spændende kunstner Anne Mette Harkes ved ferniseringen lørdag d. 6. august 2022 kl 14 – 15.30 i Rådhushallen Ringkøbing, hvor kunstforeningen serverer en lille forfriskning.

Og vi kan glæde os over billederne på udstillingen ”Hverdags Psykoser Naturligvis”  i perioden 6. - 30. august 2022.

Kære medlemmer af Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn

Anne Mette Harkes

Anne Mette Harkes "Mors hånd"

Fristen for betaling af kontingent for peroden marts 2022 - februar 2023 var 1.april 2022.

Der er grund til at takke for de mange indbetalinger, som vi har modtaget fra et stort flertal af vore medlemmer. 

Der savnes imidlertid betaling fra en del medlemmer. Vi vil gerne erindre herom og forventer at betaling snart vil ske.

Personligt medlemskab koster 200,- kr. 
Overføres til konto: 76700006159110 og gælder marts 2022 -februar 2023.

Manglende betaling kan skyldes, at man ikke længere ønsker at være medlem af kunstforeningen. I så fald bedes man venligst meddele dette til foreningens kasserer Gert Pilgaard Christensen tlf eller sms 24824291

Vi vil gerne endnu engang gøre opmærksom på de medlemsfordele, man har som medlem af Kunstforeningen udover medindflydelse:
1. Rabat 10% på køb af kunst ved vore udstillinger. 2. Fri adgang til Vestjysk Kunstpavillon/Arne Haugen Sørensen Museet. 3. Deltagelse i lodtrækning om årets indkøbte kunst ved årets generalforsamling. 4. Rabat ved vores årlige udflugt og øvrige arrangementer.

Nyhedsbrev maj 2022

Nyhedsbrev fra Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn maj 2022 v/ Bent Kongshøj

INVITATION til fernisering på Søren Elgaards udstilling

”Oddesund” i Ringkøbing Rådhushal

lørdag den 4. juni kl. 14 – 15.30

”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”, og dét kommer den også til, når Søren Elgaard gennem sine malerier trækker os til Oddesund nord for Struer. Erik Bertelsens kendte sang til Poul Hamburgers melodi er skrevet netop, da den ikoniske jernbanebro over Oddesund blev åbnet i 1938. Og gennem Søren Elgaards knivskarpe iaggtagelser og gengivelser på maleri og i akvarel bliver vi trukket ind i denne fascinerende vekselvirkning mellem natur og teknologi. Her er det barske og varierende landskab, hvor det jyske fastland giver slip på det nordjyske Limfjordsrige af holme, øer og forrevne skrænter. Her ses menneskets opfindsomhed i at bemægtige sig landskabet og gøre sig til ét med dette gennem landeveje, havneanlæg, broer, fyrtårne og boliger med vidt forskellig brug. Selv destruktionens boliger i form af tyske bunkersanlag giver geometriske brud i landskabet omkring Grisetåodde og Oddesundbroen.

Søren Elgaard fanger i detaljer de grafiske virkninger i konstruktionerne. Men hvor den minutiøse gengivelse af materialer og tekniske finesser næsten kan fremstå fotografisk, sørger Søren Elgaard for kunstneriske indspil i farvevalg, i naturens medvirken og påvirkning eller i forskydning af perspektiv og maleteknik. 

Søren Elgaard har delt sit virke mellem at være underviser i Kunsthistorie ved Århus Universitet og udøvende kunstner med et fyldigt CV af udstillinger og udsmykningsopgaver, med murkunst som et særligt focus. Netop den teoretiske baggrund og formidlingen af verdenskunsten til elever har været givende for det praktiske arbejde som kunstner og givet stor bevidsthed om tekniker og virkemidler.

Vi kan glæde os til at se Søren Elgaards kunst 4. – 29. juni 2022 i Ringkøbing Rådhushal og til at møde kunstneren ved ferniseringen lørdag d. 4. juni kl 14-15.30, hvor Kunstforeningen vil byde på en lille forfriskning.

TAK OG TILLYKKE TIL ARNE HAUGEN SØRENSEN MED DE 90 ÅR!

Vestjyllands Kunstpavillon – Arne Haugen Sørensen Museum i Videbæk fejrer den runde fødselsdag med en utrolig flot udstilling, der ser tilbage på kunstnerens 70 års virke på den danske og internationale kunstscene. Med en stor indsats fra kunstfaglig konsulent Tina Anette Madsen er det i samarbejde med fødselaren lykkedes at skabe en stor sammenhængende retrospektiv udstilling, der skaber helt ny dynamik i de eksisterende rammer.

Med informative tavler og de tematisk samlede kunstværker får vi præsenteret afgørende faser i Arne Haugen Sørensens lange kunstneriske udvikling. Med en klar gennemgående signatur rummer udstillingen store overraskelser og nye aspekter i forhold til den eksisterende samling. De mange private samlere og museer har stillet værker til rådighed, som giver os alle nye indsigter.  Tak og tillykke både til Arne Haugen Sørensen og Videbæk. Udstillingen varer til 17. juli og må klart anbefales, og husk, at medlemmer af Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn har gratis adgang!

Medlemskontingent

KONTINGENT 2022 INDEN 1. APRIL 2022 (gælder marts 2022 - februar 2023)

Personligt medlemskab koster 200,- kr. 
Foreninger: 300, - kr.  Unge under 21 og lærlinge: 100, - kr.

KONTINGENT 2022 indbetalet INDEN 1. APRIL 2022

1) medlemskontoen: 7670 0006159110 - husk tydeligt navn!

2) eller på MobilePay: 583971 - husk tydeligt navn!

Generalforsamling 21.2.2022 i Dommerkontoret

          Vinterlys i Alkjær Lukke

Vinterlys i Alkjær Lukke

Til stede: 37 medlemmer.

Ad.1 Valg af dirigent
Steen Løvbjerg blev valgt.

Ad.2 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formand Bent Kongshøj redegjorde for udstillinger i årets løb (se hele beretningen nedenfor).


Udstillinger:
Jens Uffe Rasmussen (malerier)
Anne Koldsø (malerier)
Line Zimmer (tegner) og René Roald (fotograf)
Ayo Annelise Pløger (malerier)

Kommende udstillinger 2022:

Juni: Søren Elgaard
August: Anne Mette Harkes
Oktober: Hanne Marie Winkel
November: Pia Bucholtz

Bestyrelsen har drøftet en pamflet om kunstforeningen.
Nedsættelse af udvalg med deltagelse af medlemmer.
Folder om kultursti.
Samarbejde med biblioteket om foredrag er på tegnebrættet.

Ad.3 Fremlæggelse af foreningens regnskab i det forløbne år.

Kasserer Gert Pilgaard Christensen gennemgik regnskabet:

Regnskabet består af to konti.

Driftskonto og medlemskonto.

Driftskonto:

Samlede indtægter 68.660 kr

Samlede udgifter 46.587 kr

Årets resultat (driftskonto): 22.073 kr

Medlemskonto:

Indtægter 10.796 kr

Udgifter 20.530 kr

Årets resultat (medlemskonto): - 9.730 kr

Balance (Driftskonto og medlemskonto) 31.12.2021:  11.164 kr.

Medlemsindtægterne er faldende p.gr.a. faldende medlemstal.
Regnskabet er godkendt af revisorerne uden bemærkninger.

Ad. 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer:

Bent Kongshøj blev genvalgt.
Gert Pilgaard Christensen blev genvalgt.
Suppleanter: Jens Olufsen og Birgithe Visholm Sø blev genvalgt.
Revisorer: Kirsten Holck Pape og Tonny Faurby blev genvalgt.

Ad. 5 Indkomne forslag fra bestyrelsen.
Ingen

Ad.6 Indkomne forslag fra medlemmerne.
Ingen

Ad. 7 Fastsættelse af kontingent 2022.

Kontingent på 200 kr for medlemmer og 300 kr for virksomheder fastholdes.
100 kr. for unge under 21 og lærlinge.
Vedtaget.

Bedes indbetalt senest og inden d. 1. april 2022.

Ad. 8 Evt.

Forslag fra medlemmer til fremme af medlemstal og aktiviteter i kunstforeningen:
Samarbejde med Kulturskolen.
Elektronisk reklame ved rundkørslen.
Medlemmer udstiller egne billeder.
Tur rundt til kunstværker i byen.
Annoncering på turiststeder.
Brochurer placeret rundt omkring.
Udstilling af børns værker.
Samarbejde med kunstnerboligen i Hvide Sande.
Deling på Facebook.
Anmeldelse af udstillinger rubrikken Debat.
Kunstfilm i Biografen.
Kunstforeningen står for en udstilling årligt i Kunstpavillonen i Videbæk.

Formanden takkede dirigenten, Museet og Museumsforeningen, Kommunen og Biblioteket, bestyrelse, revisorer og de fremmødte medlemmer.

Bent Kongshøj (Formand), Lene Pedersen (Næstformand), Gert Pilgaard Christensen (Kasserer), Britta Junge (Sekretær), Jens Ole Steen (Bestyrelsesmedlem).
Suppleanter: Birgitte Visholm Søe og Jens Olufsen. Revisorer: Kirsten Holck Pape og Tonny Faurby.

Dirigent af generalforsamlingen: Steen Løvbjerg.  Referent: Lene Pedersen

Nyhedsbrev januar 2022

Invitation:
Kunstforeningen præsenterer AYOE på udstillingen ”Another Point of View”

Fernisering på februarudstillingen ”Another Point of View” i Rådhushallen, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing lørdag d. 5.2.2022 kl. 14-15.30.

Mød kunstmaler og grafiker Ayoe Lise Lysgaard Pløger ved ferniseringen, hvor kunstforeningen vil være vært ved en lille forfriskning.

Malerierne kan ses 5. - 27. februar 2022 i bibliotekets åbningstid.

Februars kunstner, Ayoe Lise Lysgaard Pløger, er en teknisk dygtig, farveglad og inspirerende maler, som med sin naturalistiske streg trækker tilskueren tæt ind i naturen, men samtidig med drilske vinkler og symboler får os med på en fantasirejse. En verden, hvor natur og dyr får mæle, næsten som Alice i eventyrland. Fortællende, eksperimenterende og udfordrende.

Ayoe er opvokset med naturen omkring Kjellerup mellem Silkeborg og Vejle, som har givet hende grobund for det skarpe blik for farvespillet i naturen, vejrskiftets betydning for humør og oplevelse. Det er medvirkende årsag til, at hun ud over eget Atellier og Galleri i Brande nu også siden 2020 har en filial, atelier Ayoe, under opbygning i Hvide Sande, hvor naturens stærkeste virkemidler er lige uden for døren.

Om sine værker fortæller Ayoe selv:

”Der er mange lag og detaljer i mine malerier. Gennem mit eget perspektiv, genfortæller jeg oplevelser og tanker om livet.

Min stil er naturalistisk/ekspressionistisk med et enkelt symbol univers. Jeg er ikke begrænset af en bestemt stil eller udtryksform, og jeg er altid nysgerrig efter at gå nye veje.

I min farveskala er den blå farve sjældent udeladt. Himlen ovenover os farver dagen og genspejles i alt.

Blå giver ro, balance og stabilitet. Blå er som at tage en stor mundfuld af frisk luft og skue ud i en klar og endeløs horisont, fuld af fortællinger, fuld af nye oplevelser, hvor alt er muligt og alt kan ske.”

Det er tydeligt herfra udstillingens titel stammer: ”Another Point of View”, der netop kan oversættes flertydigt: Nyt perspektiv, nye vinkler, ny opfattelse. Både af naturen og af vores samspil - eler modspil! - med  denne.

Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn glæder sig til februarudstillingen med Ayoe Lise Lysgaard Pløger. Vi har heldigvis mulighed nu for at afholde fernisering og opfordrer herved alle til at indhente det forsømte, så tag naboer og venner med til en festlig eftermiddag med en festlig kunstner, lidt god musik og et lille glas til ganen.

Vi ses lørdag den 5. februar 2022 kl. 14-15.30!

Datoer 2022:  

Februarudstillingen: 5.-27. februar 2022Ayoe Lise Lysgaard Pløger, Rådhushallen Ringkøbing.
Generalforsamling : 21.februar 2022 kl. 19 , Dommerkontoret, Kongevejen 10, Ringkøbing.

Juniudstillingen: 4. – 29. 6. 2022 Søren Elgaard, Rådhushallen Ringkøbing.
Augustudstillingen: 6. – 30. august Anne Mette Harkes, Rådhushallen Ringkøbing.
Oktoberudstillingen: 8. - 29. oktober Hanne Marie Winkel, Rådhushallen Ringkøbing.
Novemberudstillingen: 5. – 27. november Pia Buchholtz, Rådhushallen Ringkøbing.

********************************************************************************************************************************
Fra et af vores foreningsmedlemmer, Galleri 5 i Nørregade 6 i Ringkøbing, er der tilbud om at benytte dets hjemmeside som præsentations- og salgsplatform for kunstværker. Forhør om priser og vilkår. Især vore aktive kunstnere blandt medlemmerne kunne være interesserede her i Coronatider.  

********************************************************************************************************************************

SÅ GÅR VI TIL KULTUREN 2022!

********************************************************************************************************************************

Nyhedsbrev december 2021

Fra Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn skal lyde en STOR TAK! til dig, som støtter vores forening gennem dit medlemskab. Vi er glade for samarbejdet omkring kunsten og håber, du har haft glæde af vore udstillinger og øvrige arrangementer. DIT MEDLEMSKAB ER ALTAFGØRENDE FOR FORENINGEN!

 

PANIK FØR LUKKETID!         PANIK FØR LUKKETID!

HVIS du skal deltage i kunstforeningens generalforsamling 21.2.2022 med stemmeret OG DELTAGE I LODTRÆKNINGEN om årets indkøbte kunstværker, skal du sikre dig, at dit medlemskontingent for 2021 ER indbetalt til medlemskonto 7670 6159110 med dine personoplysninger SENEST  30.12.2021. Kontakt gerne Lene Pedersen, næstformand, hvis du er i tvivl. (Tlf. 24482142)

Medlemskab af foreningen koster 200,- kr pr. år og giver 10% rabat ved køb fra vores kunstudstillinger, gratis adgang til Vestjyllands Kunstpavillon og deltagelse i lodtrækning om indkøbte kunstværker, såfremt kontingentet for 2021 er indbetalt senest 30.12.2021.

 

UDSAT - Fernisering AFLYST lørdag 8. januar 2022

JANUAR UDSTILLINGEN ER  U D S A T

OG FERNISERINGEN ER  A F L Y S T

MERE INFO SENERE!!

INVITATION TIL FERNISERING LØRDAG 8. JANUAR 2022 MED PIA BUCHHOLTZ HANSEN

”MIT SUBJEKTIVE JEG”

Den spændende og vidtfavnende maler, fotograf og grafiker Pia Buchholtz Hansen er uddannet på Århus Kunstakademi og har en grafisk uddannelse bag sig. Hun udtaler selv om sin tilgang til kunsten:

”I mine malerier blander jeg det abstrakte med det genkendelige. Billedfladen forskydes i flere overliggende farvelag og jeg bruger ofte dias som inspiration. Farven har stor betydning. Billederne bliver til i kraftige farver. Materialerne er tempera eller olie på lærred.”

I udstillingen ”MIT SUBJEKTIVE JEG”  kommer denne holdning tydeligt frem, hvor Pia Buchholtz gennem stiliserede selfies lader den portrætterede såvel som kunstneren selv optræde både som subjekt og objekt.Vi får ved udstillingenligeledes lov til at se eksempler fra hendes forrige ”periode” med de farvestrålende plantemotiver, Botanic Lyricks. Også i dem får subjektiviteten overtaget.

Pia Buchholtz vil være til stede ved ferniseringen i Rådhushallen Ringkøbing lørdag den 8. januar 2022 kl. 14-15.30. Her er Kunstforeningen vært ved en lille forfriskning. Vi kan glæde os over udstillingen fra 8. – 29. januar 2022 og følger spændt med i coronaregler!

VORES KALENDER:

8. 1. 22 : Fernisering i Rådhushallen Ringkøbing :  Pia Buchholtz.   (8.-29. januar 2022)

5. 2. 22 : Fernisering i Rådhushallen Ringkøbing :  Hanne Winkel.  (5.-28. februar 2022)

21. 2. 22: Generalforsamling i Dommerkontoret Ringkøbing. (Indkaldelse og Dagsorden følger)

4. 6. 22: Fernisering i Rådhushallen Ringkøbing :  Søren Elgaard.  (4.-28. juni 2022)

6. 8. 22: Fernisering i Rådhushallen Ringkøbing :  Anne Mette Harkes.  (6.-28. juni 2022)

I Vestjyllands Kunstpavillon – Arne Haugen Sørensen Museet er foråret 2022 også på vej med spændende arrangementer: 9. januar Nanna Abell, 12. februar Silvio Formichetti, 18. marts Birke Gorm og endelig 23. april den store 90 års fødselsdagsudstilling med Arne Haugen Sørensens værker.

 

Udsnit Den Blå Lagune, Island (foto Britta Junge, nov 2021)

Udsnit Den Blå Lagune, Island (foto Britta Junge, nov 2021)

Med lyse udsigter for foråret ønsker Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår 2022!

Bent Kongshøj, formand.

Nyhedsbrev oktober 2021

Nyhedsbrev oktober 2021 for Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn v/Bent Kongshøj

Velkommen til Kunstforeningens novemberudstilling

’Naturlig og Finurlig’ i Rådhushallen Ringkøbing

 med tegneren Line Zinner og fotografen René Roalf.

Udstillingen varer fra 6. – 28. november 2021 med fernisering lørdag d. 6. november kl. 14-15.30, hvor begge kunstnerne vil være til stede

De to kunstnere kalder udstillingen Naturligt & Finurligt, hvilket afspejler deres tilgang til de to kunstarter, vi får præsenteret.

René Roalf

Line Zinner

René Roalf er prisbelønnet fotograf med udstillinger i ind- og udland gennem en lang årrække, siden debuten på Kunstnernes Påskeudstilling i 1989.

Eet af udgangspunkternes i hans fotografi er naturen, hvor specielt landskabsbilleder har fyldt meget gennem de seneste 10 år.

Men det er sjældent at naturen eller landskabet er a la naturel - tværtom er det oftest det oplevede som kommer til udtryk i billederne.

Det er et grundvilkår i René Roalf's verdenssyn at de fleste ting er oplevede - at enhver har sin helt egen oplevelse af verden Uanset om man ser det samme, opfatter eller fortolker man det vidt forskelligt. Uanset at fotografiet i sit udgangspunkt oftest opfattes som 'sandt', er det aldrig tilfældet.

Sandheden tilhører enhver. Og således er ethvert af René Roalf's billeder til købs for helt egen og yderligere fortolkning.

For at underbygge det oplevede anvender René Roalf forskellige fotografiske teknikker, blandt andet ved at optage billeder med et specialbygget kamera som udelukkende kan 'se' infrarødt lys, eller ved at lægge flere billeder sammen i flere lag.

Line Zinner er autodidakt tegner, som tidligere har vundet flere tegnekonkurrencer, og debuterede i 2020 på Kunstforum Viborgs udstilling i Skals.

Hvor René Roalf har fokus på den ydre natur, er Line Zinners fokus den indre natur. Et sted som må siges at være endnu mere finurligt. Denne 'firnurlighed' kommer til udtryk i, hvad der umiddelbart ligner et enormt indre kaos. Men ved nærmere eftersyn er der  både form og stringens i det umiddelbare kaos af indre natur. For Line Zinners tegninger har en enorm detaljegrad og fin teknik. Tegningerne er kendetegnet ved en blanding af surreale former, arkitektonisk stringens og helt fri fantasi. Alt sammen bundet sammen af varme og søgen efter helhed, altid i en meget sikker streg.

 

René Roalf og Line Zinner viser på udstillingen både egne, og fælles værker. Således mødes det naturlige med det finurlige - og danner en smuk symbiose.

Eet er at de 2 kunstnere privat danner par, samtidig indgår de udtryksmæssigt også et stærkt partnerskab: Sammen har de udviklet et billedmæssigt udtryk, hvor Line Zinner tegner videre på René Roalf's fotografier, og hermed gør det 'masseproduktive fotografi' til unika. 

 

De to kunstnere vil begge være til stede og gerne tage en snak om de enkelte værker ved ferniseringen  i Ringkøbing Rådhushal

lørdag den 6. november 2021 kl. 14-15.30

Her vil Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn være vært ved en lille forfriskning.

 

Nyt fra vores samarbejdspartner Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk:

16. oktober – 14. november er der samtidskunstudstilling med Stine Deja.

20.november – 19. december udstilling med billedkunstner Lisbeth Ellinor, Vejle.

Alle har gratis adgang til ferniseringer, øvrige dage 70 kr. i entré, dog gratis for medlemmer af Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn.

I øvrigt bringer efterårsferien et sandt overflødighedshorn af udstillinger og kulturelle arrangementer landet over. Både arrangører og publikum har noget at indhente – så gør det!

Vi ses den 6. november kl 14 i vores regi!

Nyhedsbrev august 2021

Nyhedsbrev august 2021 fra Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn
v/ Bent Kongshøj.

SENSOMMERUDFLUGT TIL ”SKOVSNOGEN”  søndag den12. 9. 2021.

Hvad får jeg?

- En spændende rundvisning i Deep Forest Art Land, hvor store skulpturelle kunstværker kan opleves i samspil og modspil med naturen. Ca. 3.5 km. = 1. time

-  Sandwich, drikkevarer, kaffe og kage.

-  Fællesskab med andre kunstinteresserede.

-  Evt. våde fødder, hvis fodtøjet ikke er fornuftigt, og problemer, hvis du bruger rollator!

Hvad koster det?

-  100,- kr.

-  Transport i EGNE BILER!

Tilmelding/ betaling?

-  Senest søndag den 5.9.2021 til Lene Pedersen på mail; lene.p.1950@gmail.com eller mobil: 24482142. Opgiv navn OG dit telefonnummer- Skriv, om du kan have flere med i bilen/ om du har brug for transport hos andre.

Betaling til Gert Pilgaard på vores konto 7670-0006159102. Tydeligt navn!

Hvor?Hvornår?

-  Vi mødes søndag d. 12.9.2021 kl. 9.45, Sønder Ommevej, 6933 Kibæk, på den store P-plads 2 ved ”Skovsnogen”. (Ca . 7 km syd for rundkørslen i Skarrild ved Døvling)

GØR EN GOD HANDEL PÅ ET EVIGT ØJEBLIK!

Se eller gense Anne Koldsøs betagende udstilling ”Evige øjeblikke” I Rådhushallen. Den teknisk suveræne upcoming portræt-, stilleben og landskabsmaler har mange af sine malerier til salg i udstillingsperioden frem til den 31. august. Nyd hendes sans for lysvirkninger og oliefarvernes spil.

Husk, at du som medlem af kunstforeningen får 10% rabat. Kontakt mig på 21242367 for evt. køb.


I Vestjyllands Kunstpavillon - Arne Haugen Sørensen Museum i Videbæk er der fernisering og bog-release lørdag den 28. august skl. 14-16. Det er udgivelsen af Arne Haugen Sørensens nye bog ”Det grafiske værk” og den tilhørende alsidige udstilling, der skal fejres. Der er fri adgang til selve ferniseringen, men medlemmer af vores forening har altid gratis adgang til Kunstpavillonen.  – Endnu en kæmpe fordel ved medlemskabet. Lok roligt jeres venner med!

 

KUNSTEN INVITERER INDENFOR 3.-5. SEPTEMBER.

81 engagerede kunstnere inviterer indenfor på 34 adresser i kommunen. Bliv inspireret til at gøre noget selv eller lad andre pynte dine vægge. Se katalog her:  ssuu.com/kunsteninvitererindenfor/docs/kunsten_inviterer_2021

Nyhedsbrev juli 2021

Nyhedsbrev juli 2021 fra Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn v/Bent Kongshøj

Invitation til fernisering på Anne Koldsøs udstilling ”Evige Øjeblikke” i Rådhushallen Ringkøbing lørdag den 7. august 2021 kl. 14-15.30.

Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn er vært ved en lille forfriskning. Coronapas kræves!

Vi kan se frem til et utroligt spændende møde med en kunstner, som til fulde behersker den klassiske realisme både i portrætter, stilleben og naturscenarier. Men samtidig er den 48-årige kunstner fuldt moderne i sin komposition, i sine lysvirkninger og de små tvist af overraskende elementer.

Ikke mindst lysvirkningerne med flader af lys, skygge, valeurer og temperaturer skaber overraskende oplevelser, når man bevæger sig rundt i hendes alsidige produktion.

Anne Koldsø har været udvalgt som deltager i DRs tv-konkurrence ”Danmarks bedste portrætmaler”, som har løbet årligt siden 2018.  Og det er én af de genrer, hvor hun gør sig gældende i eliten. Portrætligheden formår hun at ramme gennem sin teknik, der blev forfinet at hendes ophold i Firenze 2011-2014 ved The Florenze Academy of Art. Essensen, personstyrken og stemninger skaber karakteren, og ofte forener Anne Koldsø den portrætterede med stilleben-omgivelser, der skaber perspektiv og en tidsmæssig dimension.

Under studierne i Firenze blev hun kåret som årets bedste stilleben-maler og årets bedste kultegner. Hendes seneste og nok mest prestigefyldte  bedrift er 3. prisen i Landbrugets Kulturfonds konkurrence her i 2021 om Nutidslandskaber. Her bliver koen nr. 2794 bogstaveligt talt portrætteret ind i et modernistisk præget landskab med traditioner fra de kendte danske landskabsmalere. Hendes hjemmeside https://www.annekoldso.com er bestemt et besøg værd

MEN som en ekstra gevinst for os i Ringkøbing Skjern Kommune kan vi komme i levende dialog med Anne Koldsø:

I uge 30 og 31 frem til udstillingen Evige Øjeblikke i Rådhushallen 7.-31. august 2021 bor og maler hun i Kunstnerboligen ART 56, Æ Gammelhavn 9, Hvide Sande. Få en snak – eller et hurtigt portræt! - søndag til torsdag kl. 12-16 .

Kunstforeningen arrangerer sin SENSOMMERUDFLUGT søndag 12.9.2021. Turen går til Deep Forest Art (tidligere Skovsnogen) nær Kibæk, hvor der bliver rundvisning og et lille traktement. Turen bliver i private biler. Nærmere oplysninger følger i august.


10. internationale træsymposium bakser i disse dage med kæmpe ege- og askekævler på havnen i Ringkøbing. Ferniseringen er på lørdag d. 31. juli 2021 over middag.

I Vestjyllands Kunstpavillon/ArneHaugen Sørensen Museet udstiller VK Samtidskunst Søren Engsteds ”If the Future insn’t Bright at least it’s Colorful” frem til 22. august. – Og medlemmer af vores kunstforening har gratis adgang!

Og apropos: Ved generalforsamlingen i Kunstforeningen (regnskab og referat kan findes på hjemmesiden www.ringkobingkunstforening.dk/441981446) vedtoges:

KONTINGENT 200,- kr for enkeltmedlemmer bedes indbetalt inden 1. august 2021 for kalenderåret 2021 på
1) medlemskontoen: 7670 0006159110 - husk tydeligt navn!
 eller 2) på MobilePay: 583971 - husk tydeligt navn!

Vi ses med ANNE KOLDSØ i Rådhushallen Ringkøbing lørdag d. 7.8. kl. 14-15.30!

Nyhedsbrev maj 2021

Invitation til fernisering med kunstneren Jens Uffe Rasmussens udstilling
”Sydfyn og Provence”
 Rådhushallen i Ringkøbing tirsdag den 1. juni 2021 kl. 16-17.30.

Formanden for Kunstforeningen har udskiftet sit stempel med ”Aflyst” og fået et nyt farvestrålende stempel med ordet:  ”VELKOMMEN!”.  To gange måtte vi aflyse udstillingen  med Jens Uffe Rasmussen, men på tirsdag eftermiddag kan vi være sammen med kunstneren til fernisering i Rådhushallen Ringkøbing.  Vi fra Kunstforeningen glæder os til igen at mødes med medlemmer og kunstinteresserede og er vært ved en lille forfriskning . Der kræves coronapas og mundbind/visir når man gå rundt på udstillingen.

Udstillingen kan ses i bibliotekets åbningstider fra 1. juni til 28. juni 2021.

Natur, farver, struktur

Maleren og grafikeren Jens Uffe Rasmussen har fra begyndelsen af 1970´erne markeret sig som en billedkunstner, der meget seriøst har arbejdet med at synliggøre sin billedopfattelse. Igennem sin mere end fyrreårige karriere har Jens Uffe Rasmussen gjort sig gældende inden for både maleri, akvarel, grafik og et efterhånden stort antal udsmykninger, ligesom han har udgivet en række bøger. Herhjemme har det specielt været stranden, udsynet over det sydfynske øhav og skoven, der har hørt til hans faste motivkreds, men den gamle mester Cézannes område i Provence i Sydfrankrig med lokaliteter som Fox-Amphoux og det okkerrige Roussillon har igennem mange år udgjort den koloristiske og motiviske modvægt til det køligt danske. Jens Uffe Rasmussen flyttede i 1975 til Sydfyn og kom dermed tæt på vandet og kysten. I akvareller og oliebilleder kombinerer han sarte og lyse nuancer med ekspressive og dynamiske farver. Motivmæssigt kan mennesker og menneskeskabte ting stadig ses, men de indgår i naturens helhed.

Kunsthistorisk set kombinerer han en Jeppe Vontilius og Svend Engelunds geometriske disciplinerede naturoplevelser med den ekstatiske farveglæde, man finder hos Edward Weie. De direkte forbilleder hører hjemme i den klassiske modernisme, hvis fornemste varemærke netop er enkelhed og stringens i frugtbart samarbejde med naturinspiration og sanselighed. Jens Uffe Rasmussens malerier har meget af den konkrete abstraktions formmæssige alvor, men de lukker sig aldrig om sig selv. De henviser konstant og med stor glæde til den levende og levede virkelighed udenfor atelieret. Til strandens og klitternes møde med havet og horisonten, til den isnende kolde vinterdag eller til sommerens kælne varmedis. Dette gør på én og samme tid Jens Uffe Rasmussens malerier monumentale og nærværende, hvad enten det er nordens skarpe sollys eller de støvede olivengrønne middelhavsfarver, han vil fange på sit lærred.

Nu åbner Kulturdanmark igen! Tag venner og børnebørn med, så vi kan mærke liv!

Generalforsamlingen bliver afviklet mandag den 21. juni 2021 kl. 19.00 i Dommerkontoret, Kongevejen 10, Ringkøbing

Der er tidligere (ca 16. januar) udsendt indkaldelse og dagsorden, men gentages her:

Dagsorden:

1: Valg af dirigent

2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/formanden bent Kongshøj

3: Fremlæggelse af foreningens regnskab i det forløbne år (2020) v/kassereren Gert Pilgaard Christensen

4: Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer (Se oversigt nedenfor)) 

5: Indkomne forslag fra bestyrelsen

6: Indkomne forslag fra medlemmerne (Skal være formanden i hænde senest søndag 14.2.21)

7: Fastsættelse af kontingenter for 2021

8: Eventuelt 

Pause med en lille forfriskning. Udlodning af erhvervede værker.

Bestyrelsen pt:
Formand Bent Kongshøj (på valg 2022)
Kasserer Gert Pilgaard Christensen (på valg 2022)
Næstformand Lene Pedersen (på valg 2021 - genopstiller)
Sekretær og IT-ansvarlig Britta Junge (på valg 2021 - genopstiller)
Jens Ole Steen (på valg 2021 - genopstiller)
Suppleanter: (på valg hvert år)
Birgitte Visholm Søe (genopstiller)

Jens Olufsen (genopstiller)

Revisorer: (på valg hvert år)

Kirsten Holck Pape (genopstiller)

Tonny Faurby (genopstiller)

Kommende arrangementer: Nærmere omtale i senere nyhedsbreve.

22.5 – 20.6. 2021: Henrik Voldmesters 75 års fødselsdagsudstilling i Vestjyllands Kunstpavillon, Videbæk.

7.8. – 31.8. 2021: Kunstforeningen har udstilling i Rådhushallen med Anne Koldsø. Hun kan besøges i Kunstnerhuset Gammel Havn i Hvide Sande i perioden 23.7-6.8.  

5.9. 2021: Kunstforeningens udflugt til Deep Forrest Art (Skovsnogen).