Læs nyt 

NYHEDSBREV for JUNI 2024


se fanen Nyhedsbreve

Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn

CVR 32581358

Kontakt formanden på

E-mail: bentko@kristne-gym.dk

Telefon: +45 2124 2367

Medlemskontingent

KONTINGENT 2024 INDEN 1. APRIL 2024 (gælder marts 2024 - februar 2025)

Personligt medlemskab koster 200,- kr. 
Foreninger: 300, - kr.  Unge under 21 og lærlinge: 100, - kr.

KONTINGENT 2024 indbetales INDEN 1. APRIL 2024

Medlemskontoen: 7670 0006159110 - husk tydeligt navn!


Følg os på facebook

Siden opdateret 16. juni 2024