Invitation til foredrag om

DE FYNSKE MALERE OG FÅBORG

med Tina Anette Madsen

den 25. april 2024 kl. 19


Læs mere under fanen

"Nyhedsbreve"

klik qr og køb billet

Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn

CVR 32581358

Kontakt formanden på

E-mail: bentko@kristne-gym.dk

Telefon: +45 2124 2367

Medlemskontingent

KONTINGENT 2024 INDEN 1. APRIL 2024 (gælder marts 2024 - februar 2025)

Personligt medlemskab koster 200,- kr. 
Foreninger: 300, - kr.  Unge under 21 og lærlinge: 100, - kr.

KONTINGENT 2024 indbetales INDEN 1. APRIL 2024

Medlemskontoen: 7670 0006159110 - husk tydeligt navn!


Følg os på facebook

Siden opdateret 17. april 2024