Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn

CVR 32581358

Medlemskontingent

KONTINGENT 2023 INDEN 1. APRIL 2023 (gælder marts 2023 - februar 2024)

Personligt medlemskab koster 200,- kr. 
Foreninger: 300, - kr.  Unge under 21 og lærlinge: 100, - kr.

KONTINGENT 2023 indbetales INDEN 1. APRIL 2023

1) medlemskontoen: 7670 0006159110 - husk tydeligt navn!

2) eller på MobilePay: 583971 - husk tydeligt navn!

Følg os på facebook

Siden opdateret 18. september 2023