Bestyrelsen

Den genvalgte bestyrelse efter generalforsamlingen 27-02-2023:

Bent Kongshøj, formand.

Lene Pedersen, næstformand, medlemsliste, udflugten.

Gert Pilgaard Christensen, kasserer

Britta Junge, sekretær og IT 

Jens Ole Steen, bestyrelsesmedlem, Indkøb, udflugten.

Jens Olufsen, suppleant, kontakt til Vestjyllands Kunstpavillon.

Birgitte Viisholm Søe, suppleant

Valgt til revisorer for 1 år:

Kirsten Holck Pape (genvalgt)

Tonny Faurby (genvalgt)

Medlemskontingent

KONTINGENT bedes indbetalt årligt inden 31.3 (gældende marts-februar) på

1) medlemskontoen: 7670 0006159110 - husk tydeligt navn!

2) eller på MobilePay: 583971 - husk tydeligt navn!